සියලු ප්රවර්ග

අප අමතන්න


ෂෙජියැං ජිංලි ටූල්ස් සමාගම, ලිමිටඩ්.

එකතු කරන්න: අංක 7 ජින්හෙන්ග් දෙවන පාර ජින්යාන්ෂාන් කාර්මික කලාපය ක්වාන්සි නගරය වුයි කවුන්ටි ෂෙජියැන්ග් පළාත චීනය

පණිවිඩයක් තියන්න

ඔබ අප සමඟ සහයෝගයෙන් වැඩ කිරීමට කැමතිද? කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වීමට පසුබට නොවන්න.